VESIHEINÄ VESIOSUUSKUNTA

VESIHEINÄ VESIOSUUSKUNTA

Osuuskunta on perustettu vuonna 2003.

Osuuskunnan tarkoituksena on Mikkelin Vesilaitoksen toimittaman puhtaan veden jakelu ja v. 2015 käyttöönotetun jätevesiviemärin myötä myös jäteveden vastaanotto ja johtaminen Mikkelin Vesilaitoksen jätevesipuhdistamoon.

Vesiosuuskunnalla on 120 liittymää, Pelkkään puhtaaseen veteen liitettyjä kuluttajia on 44, veteen ja jäteveteen liitettyjä 57, liittämättömiä liittymiä on 19.

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja on Sampo Siiskonen

Vesiosuuskunnan taloushallintoa hoitaa Järvi-Suomen Tili ja Isännöinti Ky / Ilmo Sjöberg

Vesiosuuskunnan huoltopäivystyksestä vastaa Team Hokkanen Ky / Jouko Hokkanen

Osuuskunnan tilintarkastajana toimii Mikkelin Tilintarkastus Oy / HT-tilintarkastaja Jaana Kärkkäinen